Voksen-terapi

Voksen-terapi

Der kan være mange forskellige grunde til at opsøge en psykolog. Uanset årsag kan samtaler hjælpe dig ud af din fastlåsthed og skabe nye muligheder for dig i livet.

Jeg møder følgende tematikker hos voksne i min praksis:

  • Følelse af svær utilstrækkelighed ift. arbejde, parforhold eller børn.
  • Angst, depressive træk eller stress.
  • Svær bekymring omkring sig selv, sine nærmeste eller fremtiden.
  • Reaktioner på belastning knyttet til arbejde, sygdom eller komplicerede relationer.
  • Oplevelse af for høje krav fra sig selv og andre
  • Svær belastning knyttet til at være blevet forælder.
  • Oplevelse af at være misforstået af ens nærmeste.
  • Ønske om at lære sig selv bedre at kende for at leve tættere på ens værdier og ønsker.

Mange går ofte med vanskelighederne i et stykke tid, hvor de på bedste vis selv forsøger at komme dem til livs, men uden at lykkes.

Gennem samtaler afdækker vi grundigt det, som er vanskeligt for dig. Hvordan dine tanker, følelser og reaktioner kan give mening ud fra de ting, du har været igennem i dit liv. Samtidig vil jeg tilpas udfordre dig, så vi sikrer udvikling og forandring, så du kommer nærmere dine ønsker og værdier. Måske kan du have svært ved at beskrive erfaringer, tanker og følelser, tilknyttet det der er svært. Jeg hjælper dig med at finde ord og sprog på en måde, hvor du samtidig føler dig tryg.

Jeg lægger vægt på, at samtaleforløbet er et aktivt samarbejde, hvor vi sammen finder alternative tanker og handlinger som bliver hjælpsomme og mindsker de vanskeligheder, du står med. Målet er, at det bliver muligt at genfinde ro og balance i din hverdag.
Jeg gør meget ud af at afstemme dine forventninger og ønsker til terapien. Ligeledes vil jeg undervejs i forløbet evaluere med dig, så vi begge er sikre på, at indholdet er meningsfuldt og givende for dig.

God kemi er afgørende for, at forløbet har effekt:

Effekten af samtaleterapi afhænger i høj grad af kemien mellem du og jeg. Matchet er derfor afgørende for din udvikling. Du skal have tillid til at jeg er fagligt og personligt kompetent til at kunne hjælpe dig – Du skal føle dig tryg og forstået i hver samtale.
Hvis du er i tvivl om, hvor vidt jeg er den rigtige til at hjælpe dig, så kontakt mig gerne. Her kan vi vende, hvad der er svært for dig, og hvordan jeg kan hjælpe dig.