Ungeterapi

Ungeterapi

Du og andre unge påvirkes hver dag af venner, familie, skole, fritidsliv og sociale medier. For mange er det svært at sortere i påvirkningerne og få det hele til at hænge sammen. Måske oplever du, at du ikke passer ind, at du ikke slår til, og at noget forhindrer dig i at have det ungdomsliv, som du ønsker. Måske oplever du et stort pres udefra, både fra skole, familie, venner og sociale medier, som du ikke føler du kan leve op til. Mange at de unge som jeg taler med, har det sådan, og i mange tilfælde ses følgende symptomer:

 • Angst
 • Utilstrækkelighed, usikkerhed og tristhed
 • Oplevelse af stort pres og krav omkring sig
 • Perfektionisme
 • Tvangstanker og tvangshandlinger
 • Skolefravær
 • Koncentrationsbesvær
 • Usikkerhed
 • Ensomhed
 • Familieproblemer
 • Søvnforstyrrelser
 • Misbrug
 • Internetafhængighed / computerafhængighed

I samtalerne arbejder vi sammen om at forstå det, som er svært for dig, og hvordan det har indflydelse på din hverdag og dit liv. Jeg kan hjælpe dig med at forstå tanker, følelser og handlinger. Det giver mulighed for at lave en plan for at bryde de uhensigtsmæssige mønstre ved hjælp af mere hensigtsmæssige tanke- og handlestrategier, så vi kan mindske de vanskeligheder du kom med.

Måske kan du have svært ved at beskrive erfaringer, tanker og følelser, tilknyttet det der er svært. Jeg kan hjælpe dig med at finde ord og sprog på en måde, hvor du samtidig føler dig tryg.
Nogle unge henvender sig selv, andre gange er deres forældre som henvender sig. Nogle unge ønsker at være alene i terapien, andre ønsker, at deres forældre skal deltage. Det afstemmer vi sammen i starten af forløbet.

God kemi er afgørende for, at forløbet har effekt

Effekten af forløbet afhænger i høj grad af kemien mellem du og jeg. Matchet er derfor afgørende for om terapien virker. Du skal have tillid til, at jeg kan hjælpe dig, og du skal have lyst til at komme igen efter første samtale. Du skal føle dig tryg og forstået. Måske er du i tvivl om jeg kunne være den rigtige. Du eller dine forældre er altid velkomne til at kontakte mig. Her kan vi vende din situation, og hvordan jeg kan hjælpe dig. Det vil give dig/jer fornemmelse af, om jeg er det rigtige match.