Familierelaterede problemer

Familierelaterede problemer

I alle familier er der en gensidig påvirkning og afhængighed af hinanden. Gode relationer har afgørende betydning for alle mennesker – når vi ikke er tilpasse i vores nære relationer kan det derfor have afgørende betydning for vores trivsel generelt.

Både i individuelle forløb og i familiepsykologsk rådgivning hjælper jeg med at skabe nye muligheder for at du/I får en styrket ro ift. nære relationer.

Jeg har forløb hvor klienter kommer alene og bearbejder komplicerede familieforhold eller nære realtioner. Jeg har også forløb med forældre eller hele familier mhp. et styrket og mere konstruktivt samspil – såkaldt familiepsykologisk rådgivning som du kan læse mere om her.