Depression & modløshed

Depression og Modløshed

Depression er kendetegnet ved en vedvarende følelse af tristhed, modløshed, håbløshed og en uoverkommelighedsfølelse. Du mister lysten til ting, du tidligere godt kunne lide. Du undgår ofte sociale sammenhænge, og du kan føle sig fanget i en modløs og pessimistisk tankegang.

Depressionssymptomer som jeg ser i min praksis er:

  • Nedtrykthed det meste af dagen
  • Vedvarende bekymringer, som kan være svære at stoppe og kontrollere
  • Øget søvnbehov eller søvnbesvær
  • Skyldfølelse og håbløshedsfølelse
  • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
  • Tanker om at livet ikke er værd at leve
  • Anderledes spisevaner end sædvanligt
  • Ubeslutsomhed
  • Selvbebrejdelse
  • Mangel på handlekraft

Hvis du har haft flere af ovenstående symptomer mere end to uger, vil jeg anbefale, at du søger hjælp.

Hvordan hjælper jeg dig:

Indledningsvis taler vi sammen om din situation. Vi ser på omfanget af din tristhed, og på hvad der eventuelt har udløst din depressive tilstand. Vi udforsker sammen dine depressive tanker og undersøger, hvordan og hvilke alternative tanker der kan hjælpe dig. Herunder hvordan du måske oplever at være fanget i depressionens negative spind, hvor tanker og følelser konstant påvirker din adfærd i en negativ retning.
Målet er, at du igen får greb om dit liv og oplever, at du ikke overvældes af depressive tanker, som påvirker dig negativt.

Måden vi arbejder med din tilstand på, er altid afstemt mellem os. Det sikrer, at du får succes med at udfordre dine depressive tanker, føleleler og adfærd, samtidig med, at du har en oplevelse af, at du har greb om dig selv og behandlingen.