Belastningsreaktion

Belastningsreaktion

En belastningsreaktion ses som en forsinket eller forlænget reaktion på svær og længerevarende stressbelastning.
Hvis vi i længere tid har stået over for uoverkommelige krav og udfordringer, som overstiger vores kapacitet kan vi udvikle en tilstand, hvor vi ikke længere er i stand til at genetablere indre balance. I disse tilfælde kan der være tale om en belastningsreaktion.
Det kan være udfordringer relateret til arbejde, skole, parforhold, børn eller en fortid med komplicerede relationer og begivenheder.

Alle kan klare stress eller belastning i kortere perioder, men i tilfælde, hvor belastningen er længerevarende, kan kroppen og psyken tilpasse sig belastningen på en måde, hvor dit daglige funktionsniveau bliver påvirket negativt. Her er der brug for hjælp.

Ved belastningsreaktioner ses både fysiske, psykiske og følelsesmæssige symptomer, så som:

Følelsesmæssige:

 • Ængstelighed
 • Nedsat selvværd
 • En følelse af uoverkommelighed
 • Depressive tanker
 • Magtesløshed / Opgivenhed

Fysiske:

 • Søvnproblemer
 • Træthed
 • Hovedpine
 • Spændinger i kroppen
 • Hukommelsesbesvær

Adfærdsmæssige:

 • Tendens til at isolere os fra andre mennesker
 • Tendens til at undgå situationer, som vi tidligere godt kunne
 • Spiser anderledes end vi plejer
 • Humørsvingninger

Hvordan kan jeg hjælpe dig?

I behandlingen vil jeg sammen med dig have fokus på, hvad der belaster dig – eller har belastet dig. Hvorfor du reagerer, som du gør, og sammen med dig finde nye strategier for at tænke og handle, som mildner reaktionen.