Angst og Bekymring

Angst

Angst opleves som frygt eller bekymring og er en naturlig følelse hos mennesker. Men hos nogle opleves angst så hyppigt, at den bliver forstyrrende for deres liv og udvikling. Uanset om man er barn, ung eller voksen bør man søge hjælp, hvis angsten påvirker ens liv negativt fx i relation til familie, parforhold, arbejde/skole eller situationer som man før kunne men nu undgår.

Angst kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Fælles er, at angst er tæt forbundet med kroppen. Hyppige fysiske symptomer er sveden, svært ved at trække vejret, ryste, svimmelhed, rødmen, hovedpine, kvalme og uro i maven.

Ved angst er der en uoverensstemmelse mellem angstreaktionens omfang og den faktiske situation, hvor angsten opstår. Dvs. at hjernen fejlagtigt signalerer til kroppen, at der er fare på færde i en bestemt situation eller ved bestemte tanker. Behandling af angst omfatter således både undersøgelse og omstrukturering af de bagvedliggende bekymringstanker, men også indlæring af mestringsstrategier til at håndtere den fysiske respons, som angsten igangsætter. Herigennem vil angsten aftage og man vil opleve øget ro i både krop og tanker.

Jeg behandler følgende angstlidelser:

Generaliseret angst, hvor du oplever vedvarende bekymringer og negative tanker, som er svære at stoppe. Det kan være tanker omkring død, ulykker, fremtid  eller at du ikke er god nok. Ved generaliseret angst kan angst ’vandre’ og sætter sig derfor hele tiden på nye ting. Her ses også en hyppig tendens til søvn- og koncentrationsbesvær, fordi det kræver enorm energi at bekymre sig om mange ting.

Social angst hvor du er angst i samvær med andre mennesker. Særligt frygt for hvordan andre bedømmer og tænker om dig, eller frygt for at opføre sig pinligt eller blive gjort til grin. Ofte er social angst kendetegnet ved tanker om, at andre har negative tanker om dig, og at du selv er meget selvkritisk og perfektionistisk. Derfor følger lav selvfølelse også ofte med social angst. Der er en tendens til, at du trækker dig tilbage fra sociale begivenheder og isolerer dig, hvilket kan have store konsekvenser for dit arbejds- eller skoleliv og dine sociale relationer.

Specifik fobi hvor du har overdreven angst for specifikke situationer som f.eks. edderkopper, tandlæger, højder, elevatorer eller lukkede rum. Angsten stiger meget hurtigt, og der opleves fysiske symptomer relateret til den specifikke ting eller situation. Man forsøger derfor ofte at undgå, for også at undgå angsten som følger med.

Perfektionisme kan i mange tilfælde blive til ængstelige træk. Ved perfektionisme kan du have svært ved at tolerere uforudsigelighed og fejl. Når pligtopfyldenhed tager overhånd og bliver til ekstrem perfektionisme, kan det udvikle sig til angst for at begå fejl. I disse tilfælde kræver perfektionisme behandling. Jeg oplever mange unge og voksne, som jagter det perfekte, og som i forsøget bliver ængstelige på en måde, som forhindrer det liv de ønsker sig.

Skoleangst / Skolevægring hvor børn eller unge over tid er blevet bange for at komme i skole. Barnet eller den unge føler ubehag i forbindelse med at gå i skole på en måde, hvor løsningen bliver at undgå skolen. Ofte starter det med fravær fra enkelte timer, og at man forlader skolen før tid, men efterhånden kan det udvikle sig til 100 % udeblivelse. Skoleangst kan have svære konsekvenser, fordi den unge både undgår faglig og social aktivitet, og den unge får på den måde ikke mulighed for at spejle sig i andre jævnaldrene og andre voksne. Skoleangst kan behandles på samme måde som andre angstlidelser, men et optimalt resultat kræver ofte et tæt samarbejde med skole og forældre.

Jeg vil anbefale, at du søger hjælp, hvis du oplever at:

  • Angsten griber forstyrrende ind i din hverdag.
  • Angsten forhindrer dig i at klare ting, som de fleste jævnaldrende kan.
  • Angsten forhindrer dig i at gøre ting, som du virkelig gerne vil kunne.
  • Angsten gør dig ked af det eller meget irriteret.
  • Angsten går ud over den din skolegang, dit arbejde, dine fritidsaktiviteter og din måde at være sammen med andre mennesker på.

Hvordan hjælper jeg dig:

I et samarbejde kommer vi igennem 3 overordnede faser:

1. Vi identificerer og undersøger, hvor voldsom angst der er tale om og årsagerne til angsten. Med det på plads sætter vi et mål op for forløbet.

2. Jeg lærer dig forskellige teknikker til at få din angst under kontrol, herunder at omstrukturere dine angste og negative tanker, tænke realistisk, berolige dig selv både psykisk og fysisk.

3. Vi planlægger nøjagtigt, hvordan du selv eller sammen med mig kan udfordre angsten i små trin. Ved langsomt at konfrontere angsten igen og igen, vil den blive mindre, fordi du lærer, at din angstreaktion er urealistisk, og på den måde får du mere ro i de situationer, der normalt fremkalder din angst.

Måden og tempoet, du konfronterer din angst med, er altid afstemt mellem os. Det sikrer, at du får succes med at udfordre din angst, samtidig med, at du har en oplevelse af, at du har greb om dig selv, din angst og behandlingen.