Om mig

Hvem er jeg?

Jeg er uddannet Cand. Psyk. og medlem af Dansk Psykologforening. Teoretisk trækker jeg på tilgange inden for Mentaliseringsbaseret Terapi og Kognitiv Adfærdsterapi. Jeg er efteruddannet inden for begge retninger og er desuden certificeret i Funktionel Familieterapi.

Udover privat praksis udfører jeg psykologarbejde i Socialforvaltningen Københavns Kommune og i Stofrådgivningen København. Her laver jeg terapiforløb med unge med sociale udfordringer, diagnoser, misbrug og familier i krise. Desuden laver jeg psykologiske test som anvendes i udredninger af psykiatriske diagnoser.

Jeg har særligt erfaring inden for:

 • Angstlidelser: Generaliseret angst, præstationsangst, social forbi, seperationsangst, panikangst og specifikke fobier
 • Depression
 • Krisetilstande
 • Belastningsreaktioner
 • Konflikthåndtering
 • Cool kids /Chilled  – Gruppebaseret angstbehandling
 • Skoleangst / skolevægring / Bekymrende skolefravær
 • Personlighedsforstyrrelser hos unge
 • Emotionelle forstyrrelser
 • Unge med dobbeltdiagnoser
 • Misbrug
 • Psykologisk testning

Jeg er 34 år og bor i København sammen med min mand og vores søn.

Du er altid velkommen til at kontakte mig for at høre mere omkring min erfaring, eller hvordan jeg arbejder.

Min praksis er en del af psykologfællesskabet Phuset – link til klinikkens hjemmeside:  Phuset.dk

Fortrolighed og tavshedspligt

Alle henvendelser behandles fortroligt. Jeg er underlagt psykologlovens tavshedspligt og arbejder efter de nordiske etikregler.