Familierådgivning

Familiepsykologisk Rådgivning

Vi stiller store krav til forældreskabet i dag, og indimellem kan vi opleve, at vi ikke slår til som forældre. Vi kan føle os afmægtige, nedslidte og modløse ift. vores forældrerolle.

Jeg har set, at alle forældre gør det bedste, de kan, ud fra de forudsætninger de har. Jeg har ligeledes set, hvordan misforståelser, konflikter, vrede og tristhed i høj grad kan belaste alle familiemedlemmer på en måde, hvor både hverdage og weekender kan være svære at komme igennem.

Familier som henvender sig på baggrund af familierelaterede problemer oplever ofte:

  • Familielivet er præget af konflikter og uenigheder
  • Kommunikationen og samspillet i familien er gået i hårdknude
  • At forældrene er uenige ift. opdragelse, og situationen er blevet fastlåst
  • At være ramt af krise, sorg, skilsmisse eller barnløshed.
  • Kraftige følelsesmæssige reaktioner knyttet til forældrerollen
  • Specifikke problemer hos et barn som påvirker hele familien. – Fx angst, tristhed, usikkerhed, isolationen, stress, skolefravær eller omsiggribende internetafhængighed / computerafhængighed

Familiepsykologsik rådgivning kan både være for hele familien, men også for forældre alene. Det afhænger af problemstillingen.
I et forløb lægger jeg vægt på, at alle får en stemme. Sammen identificerer vi den pågældende problematik, herunder hvor jeres indbyrdes relationer har lidt et knæk. Jeg har derfor fokus på det relationelle mere end det individuelle. Sammen finder vi alternative strategier, som vil mindske de udfordringer i står med nu.

Ofte er der meget forskellige oplevelser af, hvad problemet er, og hvem der bærer skylden. Jeg har fokus på, at alle har noget at byde ind med til familien, og på hvordan det igen kommer i spil på en hensigtsmæssig måde.

I nogle tilfælde kan det være relevant at barnet/den unge får individuelle samtaler ved siden af. Dette afklares indledningsvis i et forløb.

Effekten af forløbet afhænger i høj grad af kemien mellem jer og mig. Matchet er derfor afgørende for jeres families udvikling. I skal have tillid til at jeg er fagligt og personligt kompetent til at kunne hjælpe dig. Hvis I er i tvivl om, hvor vidt jeg er den rigtige til at hjælpe jer, så kontakt mig gerne. Her kan vi vende jeres udfordringer, og hvordan et forløb kan se ud for jer.